Fasadni trapezni lim T20

Informacije

Fasadni trapezni lim visine 20 mm, koji se najviše koristi za fasade privatnih i poslovnih objekata.

U slučajevima kada je nagib krova veći od 15 stepeni može se iznimno koristiti i kao krovni lim.