Fasadni trapezni lim T18

Informacije

Fasadni trapezni lim visine 18 mm, koji se najviše koristi za fasade privatnih i poslovnih objekata.

U slučajevima kada je nagib krova veći od 15 stupnjeva može se izuzezno koristiti i kao krovni lim.